El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

A finals del segle XVIII dos...

20 de maig 2022

A finals del segle XVIII dos serenos feien la vigilància nocturna d’una població que comptava aleshores amb unes 500 cases. Les seves funcions eren diverses: atendre els necessitats, socórrer als accidentats, perseguir els lladres, avisar als bombers en cas d’incendi o despertar els pescadors, entre d’altres. Un altre servei important era el cantar l’hora i l’estat del temps. Quin any l’Ajuntament va dissoldre el Cos de Serenos de Badalona?

Respostes:

  1. 1971
  2. 1973
  3. 1975

La resposta correcta és: b

96% respostes correctes

Per saber-ne més...

A la Revista de Badalona de l’1 de setembre de 1973 apareix que en el Ple municipal es va acordar la dissolució del Cos de Serenos de la ciutat.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot