El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

De totes les masies pairals...

20 de maig 2022

De totes les masies pairals del barri, la més significativa fou el mas Seriol o can Seriol de la Riera. Aquesta gran masia, amb unes majestuoses palmeres davant, era original del segle XVI. Propietat de la família Seriol, a començaments del segle XIX la va comprar Esteve de Ferrater, qui la va reformar com a torre senyorial. L’any 1956 fou enderrocada i en el seu lloc s’hi va construir quatre blocs de pisos. Amb quin nom foren anomenats?

Respostes:

  1. General Moscardó
  2. El Bruc
  3. Bailèn

La resposta correcta és: a

88.4% respostes correctes

Per saber-ne més...

Els inicis del barri de Bufalà de Badalona cal buscar-los a la dècada dels anys 1920, quan davant l’augment de població i de demanda d’habitatges, tres propietaris amb terrenys a la zona promogueren tres urbanitzacions (Bachs, Bufalà i Pujol) a les quals, anys més tard, se n’afegí una altra promoguda pels Soler Biosca. La zona va anar prenent el nom de Bufalà per associació amb la masia anomenada Can Bufalà (o Can Seriol), situada a l’actual carrer de Bailèn. La masia fou substituïda per una promoció d’habitatge públic a final de la dècada dels cinquanta anomenats Grupos de Viviendas del General Moscardó i coneguts popularment com els pisos vermells i, més tard, l’Obra Sindical del Hogar promogué el polígon d’habitatges El Bruc. Per saber-ne més podeu llegir el llibre El Bruc–Bufalà, de Marc Andreu i Acebal, editat el 1995.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot