El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

El teatre Zorrilla,...

21 de maig 2020

El teatre Zorrilla, inaugurat el 1868, va ser el segon teatre de Badalona, després del Badalonés, que havia estat fundat el 1862 on avui hi ha el Círcol Catòlic. El seu estil s'inspira en els teatres barrocs italians i amb una decoració característica del rococó. La persona que va signar els plànols era membre d'una família de paletes i mestres d'obres. De quin altre mestre d'obres era cosí?

Respostes:

  1. Feliu Botey
  2. Jaume Botey
  3. Martí Botey

La resposta correcta és: b

65.7% respostes correctes

Per saber-ne més...

Tradicionalment s'ha dit que l'autor del Teatre Zorrilla és Jaume Botey i Garriga. Recentment, Montserrat Carreras i Jaume Arqué han aportat noves dades al respecte a la revista de Carrer dels Arbres (4a època, núm. 4, 2019, p. 111)El 1871, quan es va dur al Registre de la Propietat els plànols del teatre, aquests estaven aixecats i signats per Martí Botey. El mestre d'obres Martí Botey i Agulló era fill de Feliu Botey i Xaus i Maria Agulló i Casas. El germà d'en Feliu, en Pere Botey i Xaus, va ser el pare de l'esmentat Jaume Botey i, per tant, era el cosí d'en Martí. Sobre la família Botey consulteu el següent web de genealogia.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot