El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

La Torre Vella fou la...

21 de maig 2020

La Torre Vella fou la residència dels Santcliment quan aquests venien a passar temporades a Badalona. El Llinatge dels Santcliment, procedent de la capital veïna, va tenir la senyoria de Badalona durant segles. Fins i tot després de maridar-se Elionor de Santcliment amb Ferrer de Gualbes, els descendents mantingueren el cognom d'ella per disposició testamentària. On va disposar ser enterrada l'esmentada Elionor?

Respostes:

  1. Al monestir de Sant Jeroni de la Murtra
  2. A la catedral de Barcelona
  3. A l'església de Santa Maria del Mar

La resposta correcta és: c

90.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

Al fons Llull de l'Arxiu dels Marquesos de Santa Maria de Barberà, a la pàg. 109, trobem publicat el testament que el 8 de juny de 1547 ordena Elionor Beneta, vídua de Ferrer de Gualbes, filla de Pere de Santcliment i d’Isabel Beneta, en el qual disposa ser enterrada a l’església de Santa Maria del Mar, i institueix per hereu universal el seu fill Ferrer de Santcliment.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot