El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Molts badius tenen boniques...

15 de maig 2012

Molts badius tenen boniques cascades recobertes de molses i falgueres i un estany amb nenúfars o peixos de colors. Per què?

Respostes:

  1. Quan l'aigua corrent va arribar a Badalona, s'assignava una quantitat fixa al dia per llar. Si no es consumia es perdia. Els estanys i safaretjos eren una manera per aprofitar-la.
  2. Es va posar de moda i era un senyal d'estatus.
  3. Era una manera de mantenir peixos vius perquè es mengessin les larves de mosquit. I alhora servia de piscina a l'estiu.

La resposta correcta és: a

72.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

Rectoret, M i Guillén, A. (2010). Badius, tot un món portes endins. Ed. Museu de Badalona.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot