El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Quin any es va obrir el...

15 de maig 2012

Quin any es va obrir el carrer Jaume Borràs?

Respostes:

  1. 1973
  2. 1965
  3. 1970

La resposta correcta és: a

81.8% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors




El Burot