El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Durant l'època medieval, el...

9 de maig 2018

Durant l'època medieval, el capítol de la catedral de Barcelona va comprar diferents propietats a Badalona, que aleshores no era més que un poblet que no superava els 300 habitants.

Els canonges barcelonins, per tal de recaptar els impostos a la vila, va instal·lar la seva base en una masia, que a més va servir de rectoria a la parròquia de Santa Maria. Quina era?

Respostes:

  1. Can Claris
  2. Ca l'Andal
  3. Can Llagosta

La resposta correcta és: b

96.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

Com indica el catàleg de patrimoni (1980) , va ser coneguda com Casa del Delme perquè allà es cobraven els delmes i primícies en nom del capítol de la catedral de Barcelona per la pabordia del mes de maig.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot