El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Aquest habitatge, situat al...

27 de maig 2016

Aquest habitatge, situat al barri de Sistrells, es va edificar en plena postguerra, en una època d'onada migratòria cap a la nostra ciutat.

Ens fa veure la senzillesa dels edificis que van poder projectar els propis nouvinguts. Fixeu-vos que no té ni finestres.

Ens sabríeu dir a quin escultor català està dedicat el carrer on s'ubica aquest singular edifici?

Respostes:

  1. Escultor Llimona
  2. Escultor Manolo Hugué
  3. Escultor Clarà

La resposta correcta és: c

89.5% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot