El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Al carrer conegut...

11 de maig 2013


Al carrer conegut popularment com carrer de les Ànimes hi ha sis pilones. D’aquestes només algunes tenen una característica ben peculiar: són flexibles.

Quantes?

 

Respostes:

  1. 2
  2. 3
  3. 4

La resposta correcta és: c

83.9% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot