El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Quin d'aquests paisatges de...

22 de maig 2012

Quin d'aquests paisatges de Badalona apareix en una pintura de Joan Roig i Soler?

Respostes:

  1. La rambla i el mar.
  2. El carrer del Temple i l'església de Santa Maria.
  3. La masia de Can Canyadó i entorns.

La resposta correcta és: b

85.3% respostes correctes

Per saber-ne més...

Isabel Coll. L'Escola luminista de Sitges. Els precedents del modernisme. Sitges: Consorci Patrimoni de Sitges, 2005, pàg. 116.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot