El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

El dia de Sant Macià de 1801...

8 de maig 2020

El dia de Sant Macià de 1801 es van descobrir a prop de Badalona unes llargues coves subterrànies amb diversos ramals. Va sorprendre el fet de ser un espai prou treballat i amb les parets recobertes amb pedres lluentes de color blanc. A on anaven a parar aquests túnels?

Respostes:

  1. Pomar
  2. Montgat
  3. Tiana

La resposta correcta és: c

73.6% respostes correctes

Per saber-ne més...

Segons el Diario de Barcelona de 13 de març de 1801 , les coves eren a prop del castell de Montgat, però després de caminar molt s'anava a parar a Tiana.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot