El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

La processó del Dijous Sant...

14 de maig 2019

La processó del Dijous Sant a Badalona està documentada des del 1627. L'any següent eren beneïts els primers misteris. Molt probablement els de la Mare de Déu dels Dolors, l'Ecce Homo i el Sant Sepulcre daten d'aquell època. També es conserva un bust d'una talla de fusta del segle XVII, que fa molts anys roman desat. Quin personatge se suposa que representa l'escultura en qüestió?

Respostes:

  1. Judes Iscariot
  2. Joan el Baptista
  3. Ponç Pilat

La resposta correcta és: c

83.5% respostes correctes

Per saber-ne més...

A la pàgina 9 del llibre La processó del Dijous Sant de Badalona, història i vida de Joan Rosàs, entre d'altres, hi diu textualment: "Es conserva un bust escalabornat, desproveït de qualsevol ornamentació, que podem suposar que representa Ponç Pilat. La talla denota la mà del mateix artista que va fer la Mare de Déu dels Dolors."

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot