El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

A finals del S. XVIII, un...

24 de maig 2012

A finals del S. XVIII, un dels homes que més treballaren pel desenvolupament de l'agricultura a Anglaterra va visitar Catalunya. En passar per Badalona, va observar que les tanques eren fetes de...

Respostes:

  1. Erica vulgaris
  2. Lycium
  3. Pistacea lentiscus

La resposta correcta és: b

63.7% respostes correctes

Per saber-ne més...

Young, Arthur. Viatge a Catalunya (1787). Ed. Ariel. Barcelona, 1970. Pàg. 84.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot