El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Una de les primeres obres...

23 de maig 2023

Una de les primeres obres projectada i dirigida per l’arquitecte modernista Joan Amigó i Barriga fou un cafè-casino situat al recent estrenat carrer del Temple. El promotor volia aglutinar els aspectes que oferia el casino isabelí i el cafè decimonònic, adoptant un caràcter catòlic i distingit, en contraposició dels cafès populars d’idees liberals o anarquistes. Justament l’esmentat promotor en aquella època era el director d’una societat. Quina?


Respostes:

  1. La Germandat de Sant Anastasi
  2. La Venerable i Discreta Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Badalona
  3. La Comunitat de regants de la Mina de Badalona

La resposta correcta és: c

72.6% respostes correctes

Per saber-ne més...

Estem parlant del cafè-casino de Pío Mir Matas, que sabem que era el president de la Comunitat de regants de la Mina de Badalona per l’anunci publicat al diari El Eco de Badalona, del dia 29 d’abril de 1905.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot