El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Fins ben entrat el primer...

23 de maig 2023

Fins ben entrat el primer quart del segle XX, un conjunt de mines i sèquies cobrien les necessitats dels regadius i el subministrament d’aigua potable d’una bona part de la població. Amb quin nom es coneixia la mina que seguia el traçat de la Carretera Antiga de València?

Respostes:

  1. La Mina de Badalona
  2. La Mina de Santa Coloma, Sant Adrià i Badalona
  3. La Mina del Comú

La resposta correcta és: a

67.2% respostes correctes

Per saber-ne més...

Segons el plànol que trobem al llibre “Les mines d’aigua de la serralada de Marina”, editat pel Grup d’Espeleologia de Badalona l’any 2004, a la pàg. 58, es pot observar com la Mina de Badalona, que captava l’aigua del marge esquerre del riu Besòs, passava per la Carretera Antiga de València.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot