El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Actualment ja hi ha aigua en...

19 de maig 2023

Actualment ja hi ha aigua en el canal navegable que puja des del Port de Badalona fins el carrer Progrés. Aquesta és la culminació d’un canvi que ha anat convertint en sòl edificable una zona que havia acollit moltes indústries. 

Antigament, diuen que a la zona de l’actual barri  del Gorg s’hi podien trobar...

Respostes:

  1. Plantacions de palmeres cocoteres
  2. Petroli en petits reservoris naturals
  3. Estols de flamencs

La resposta correcta és: c

87.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

La zona del Gorg de Badalona, era un espai entre delta (del Besòs) i terra ferma (el Progrés), de fet aquesta n’és també la seva etimologia lingüística. Hi havia estols de flamencs i, fins i tot, barquetes copiades de les de l’albufera del País Valencià. Empantanegueu-vos en el llibre “La cultura del carrer a la Badalona de fa 100 anys”, de Joan Soler i Amigó, a la pàgina 119.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot