El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Durant les excavacions...

17 de maig 2023

Durant les excavacions arqueològiques realitzades davant de l’edifici municipal El Viver es va retrobar la torre de defensa de l’antiga muralla de la ciutat romana de Baetulo, que ja s’havia descobert als anys 30 del segle passat, junt amb la porta d’entrada de la ciutat, un tram de muralla, bona part de la Via Augusta amb els seus paviments originals i gran quantitat de restes constructives com ara murs i clavegueram.

Quant feia d’amplada el mur d’aquesta torre de defensa quadrada?

Respostes:

  1. 1,50 metres
  2. 1,70 metres
  3. 1,80 metres

La resposta correcta és: b

60.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

En les excavacions realitzades als anys vuitanta a la part baixa del Clos de la Torre es va localitzar un altre tram de la muralla que conservava una torre de defensa quadrada, que segons el llibre Baetulo, arqueologia urbana 1975-1985, de Pepita Padrós, a la pàgina 35, el mur de la qual feia 1,70 metres d’amplada i es conservava en una alçada d’un metre.


← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot