El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

A mitjans d’agost de...

10 de maig 2023

A mitjans d’agost de l’any que va morir el sant patró del Regne de València, el seu rei va embarcar a Badalona amb un estol de 10 galeres per anar a València. Quin era el nom de pila de l’esposa d’aquest rei?

Respostes:

  1. Maria
  2. Margarida
  3. Elionor

La resposta correcta és: a

83.1% respostes correctes

Per saber-ne més...

Afirmativament jugador@s! Estem parlant del rei Alfons el Magnànim i de la reina Maria de Castella. Podeu trobar l’efemèride a les Rúbriques de Bruniquer (17/08/1419) , que narren així aquell episodi que va tenir lloc a la nostra ciutat: "A 17 de Agost 1419, lo Senyor Rey se embarca â Badalona ab deu galeras per anar â Valencia, y torná prest, per que â 19 de Desembre sen aná â S.t Cugat del Vallers hont tenía Corts.." 

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot