El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Aquesta antiga masia de...

14 de maig 2021

Aquesta antiga masia de Canyet fa cinc generacions que pertany a la família Torrents, ben bé des de 1685, data en què Josep Torrents va comprar-la. Quina quantitat pagava l’emfiteuta anualment al senyor abans no va ser de la seva propietat?

Respostes:

  1. 3 lliures
  2. 12 rals
  3. 80 sous

La resposta correcta és: c

82.4% respostes correctes

Per saber-ne més...

Al llibre Canyet: un vell poble, de Judit Barrera Meya, a la pàgina 220, ens parla de la masia de Can Barbeta i ens aporta el document de compra de l’antiga propietat de Pere Viver l’any 1685, on consta que Josep Torrents paga a Pere Viver per la terra que té arrendada 12 lliures pels anys 1683, 1684 i 1685 –o sigui, 4 lliures per any- o, com també s’indica, 40 rals anuals. Al voltant del segle XVIII, la lliura barcelonina, també anomenada lliura catalana, equivalia a 10 rals, 20 sous, 240 diners o 2’67 pessetes. Per tant, fent l’equivalència Josep Torrents pagava 80 sous al senyor Viver.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot