El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

L'estrena de la Banda...

10 de maig 2021

L'estrena de la Banda Municipal es va anunciar a so de bombo i platerets però, malauradament, la seva vida va ser efímera i l’any 1907 l’Ajuntament de Badalona va decidir dissoldre-la i posar en subhasta tots els instruments i la indumentària dels seus components. Quants diners va aconseguir recaptar?

Respostes:

  1. 1415 pessetes
  2. 1540 pessetes
  3. 1675 pessetes

La resposta correcta és: a

86% respostes correctes

Per saber-ne més...

A l’Eco de Badalona del dia 28 d’abril de 1906 podem llegir que s’acorda la dissolució de la Banda Municipal i posar a la venda els uniformes i els instruments, per tal de disminuir el deute del consistori. A l’Eco de Badalona, del dia 8 de juny de 1907 podem llegir que es van aconseguir per ells un total de 1415 pessetes, 1215 pels instruments i 200 pels vestits.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot