El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Abans de l’arribada del...

20 de maig 2020

Abans de l’arribada del ferrocarril els desplaçaments es feien a peu o bé en carro de cavalls, com les calesses. Existien guies de camins i carreteres que calculaven la duració del viatge entre diverses localitats. Si ens fixem en la carretera que anava de Barcelona a Girona, segons el militar Pere Serra, quant durava el trajecte de Badalona a Mataró el 1814 a pas de tropa?

Respostes:

  1. 3 hores
  2. 4 hores
  3. 5 hores

La resposta correcta és: b

92.4% respostes correctes

Per saber-ne més...

Pere Serra i Bosch, capità d’infanteria de l’exèrcit de Ferran VII, va ser autor d’una guia de camins i carretera de Catalunya anomenada Prontuario de la mayor parte de los caminos y veredes del Principado de Cataluña con sus pueblos y posades situados en sus carreres, y las hores que a paso de tropa distan unos de otros (1814), que està digitalitzat a la Biblioteca Nacional d’Espanya. Les localitats estan agrupades per columnes desiguals i esglaonades, si consultem la columna Badalona i la filera de Mataró, veiem que la duració del viatge a pas de tropa era de 4 hores.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot