El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

La instal·lació del primer...

13 de maig 2020

La instal·lació del primer telèfon de la ciutat l’any 1883 a la fàbrica del Cristall va causar molta expectació. Pocs anys després, un popular cafè situat al costat de la casa consistorial va poder presumir de tenir el primer telèfon públic de Badalona. Quan va esclatar la guerra civil, l’Ajuntament tenia el número de telèfon 1. Qui era el que tenia el número 2?

Respostes:

  1. El Mas Ram
  2. El Cafè Cuyàs
  3. La fàbrica de l'Anís del Mono

La resposta correcta és: a

83.4% respostes correctes

Per saber-ne més...

Si consulteu la guia telefònica de Catalunya de 1936, que podeu trobar el dipòsit digital de la web de la Universitat Autònoma de Barcelona, trobareu una relació alfabètica de localitats. L’any 1936, a Badalona, el núm. 1 corresponia a Alcaldia, el núm. 2 al Mas Ram i el núm. 3 a la fàbrica de l’Anís del Mono.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot