El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Lluís Bru i Salelles és...

8 de maig 2020

Lluís Bru i Salelles és conegut artísticament com a mosaista, faceta que va iniciar el 1904 influït pels arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Josep Puig i Cadafalch. A Badalona va contribuir en la decoració de diverses obres de la mà de l'arquitecte Joan Amigó i Barriga. A quin indret podem trobar un mosaic ceràmic de Lluís Bru, datat el 1911, representant uns àngels?

Respostes:

  1. A la façana posterior de La Llauna
  2. Al l'interior del panteó de la família Bosch, al cementiri Vell
  3. A la capella de Cal Duc

La resposta correcta és: c

71.8% respostes correctes

Per saber-ne més...

A la revista Carrer dels Arbres (3a època, núm. 12, 2001, p. 74) hi ha un article dedicat a la figura de Lluís Bru i la seva relació amb Badalona. Certament, a l'interior del panteó de la família Bosch hi ha un mosaic modernista amb àngels i flors, però està datat de 1908. En canvi, sí correspon a 1911 la construcció i col·locació d'un mosaic amb àngels a la capella del Sant Crist de Cal Duc, casal conegut també com Cal Comte o Castell de Godmar, al barri de Pomar de Dalt.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot