El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

El segle XIX és un dels més...

24 de maig 2019

El segle XIX és un dels més convulsos de la nostra història. A causa de la difícil situació socioeconòmica de les persones més humils, la imposició del nou sistema de quintes el 1845 va esclatar a la llavors vila de Badalona un motí contra aquest sistema. El conflicte va acabar amb l'assalt de la Casa Consistorial, la crema de les llistes de quintos i amb la mort del sereno i l'agutzil. Poc després de l'avalot, sortí una noticia que la justícia reclamava els suposats instigadors del motí. Quin curiós àlies tenia un d'ells?

Respostes:

  1. Rata
  2. Escurçó
  3. Aranya

La resposta correcta és: c

75.6% respostes correctes

Per saber-ne més...

El 23 d'agost de 1845, entre altre dates, trobem al Diario de Barcelona un anunci judicial, un comunicat de Lucio Esteban de la Reguera, que reclama que es lliurin a la justícia aquests suposats instigadors del motí. Entre ells hi ha Jaume Cairó, àlies Aranya.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot