El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

A una novel·la gràfica de...

16 de maig 2019

A una novel·la gràfica de 2009 que duu el nom del barri de Sant Crist, s'hi narra la història d'uns adolescents als anys vuitanta, combinada amb il·lustracions d'aquests barri i altres de Badalona. Sabries dir-me quin tipus de comerç hi ha actualment en els locals comercials del bloc més alt que hi ha al fons de la portada d'aquesta novel·la?

Respostes:

  1. Fruiteria
  2. Farmàcia
  3. Ferreteria

La resposta correcta és: a

87.5% respostes correctes

Per saber-ne més...

Tot i que el carrer de Cuba ha canviat bastant en els darrers anys, des de la construcció de les rampes mecàniques, l'aspecte dels edificis continua sent el mateix que el que apareix a la novel·la gràfica Santo Cristo escrita per Tyto Alba, Mario Torrecillas i dibuixada per Pablo H. Al fons hi ha aquest bloc de pisos més alt, que actualment als seus baixos hi ha una fruiteria.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot