El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

En una coneguda novel·la...

15 de maig 2019

En una coneguda novel·la històrica, adaptada per a televisió l'any passat, apareix en un moment donat el nom de la nostra ciutat, aleshores una petita vila costanera. En aquest passatge del llibre Badalona és cridada, juntament amb moltes altres viles i pobles, a unir-se al rei en la guerra. Sabries dir-me de quina guerra tracta aquesta part de la novel·la?

Respostes:

  1. Guerra dels Infants d'Aragó
  2. Guerra dels Dos Peres
  3. Guerra de Sicília

La resposta correcta és: b

86.1% respostes correctes

Per saber-ne més...

Ens referíem a la novel·la d'Ildefonso Falcones L'església del mar. Al capítol 38 del llibre, ambientat el 1359, el rei Pere el Cruel de Castella decideix atacar la ciutat de Barcelona. Estem en plena Guerra dels Dos Peres (1356-1375). A la novel·la, el rei Pere el Cerimoniós, com a resposta, crida a l'host reial amb persones de Barcelona i tots els pobles i viles a dues llegües de distància. És en aquest moment que s'anomena Badalona.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot