El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Durant la Segona República,...

8 de maig 2019

Durant la Segona República, hi hagué un badaloní que va ser nomenat alcalde de barri. També fou soci de diverses entitats, entre elles l'Associació de la Premsa de Badalona. Finalment, va ser codirector de la publicació portaveu d'un partit que tenia com a líder un andalús amb un cognom poc comú. Saps dir-me de quina publicació es tracta?

Respostes:

  1. República
  2. El Clamor
  3. La Victoria

La resposta correcta és: a

66.9% respostes correctes

Per saber-ne més...

Seguint les pistes arribem a Ramon Solà i Arquer, que va ser codirector de República (1932-1935), periòdic òrgan del Partit Republicà Radical, dirigit a nivell espanyol per l'andalús Alejandro Lerroux. Com dèiem, el 1931 Solà va ser nomenat alcalde de barri i el 1933 el trobem com a soci de l'Associació de la Premsa de Badalona. De fet, sols República i El Clamor van tenir dos directors, i només la primera es considerava portaveu d'aquest partit. Font: García, Enrique. Historia de la prensa badalonesa. Badalona: Ajuntament, 1979, p. 248; Carreras, Montserrat i Vall, Núria. La II República a Badalona 1931-1935. Badalona: Museu, 1990, p. 167.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot