El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Antigament a les ciutats hi...

6 de maig 2019

Antigament a les ciutats hi havia poques persones dedicades a professions liberals (metges, notaris, advocats...). Des del 1856 fins al 1891 a Badalona només hi hagué un únic notari, el fill del qual va ser un pintor notable. A què es dedicava el germà del notari?

Respostes:

  1. Era advocat
  2. Era metge
  3. Era inventor

La resposta correcta és: b

90.5% respostes correctes

Per saber-ne més...

Des del 1856 al 1891 Badalona tingué com a notari a Esteve Torent i Torrebadella, nascut a Granollers. Ramon, el seu germà, no va residir mai a la nostra ciutat, però va ser un notable metge i cirurgià de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, amb un paper destacat a l'epidèmia del còlera de 1856. Font: "Ramon Torent i Torrebadella" a Galeria de Metges Catalans. Col·legi de Metges de Barcelona.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot