El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Avui és el dia del nostre...

11 de maig 2018

Avui és el dia del nostre sant patró! Segons la tradició, Sant Anastasi va ser un soldat de les legions romanes nascut a Ilerda (Lleida) vers l’any 263 en el si d’una família pagana. Com en altres relats de sants màrtirs, es va convertir al cristianisme i va ser perseguit durant la persecució de l’emperador Dioclecià, datant la seva mort l’11 de maig del 305 a l’antiga Baetulo.

Les primeres noticies sobre el sant són del segle XV, recollit en alguns martirologis de l’època. Segons qui recull el relat, se'ns diu va ser martiritzat amb altres companys legionaris que també s’havien convertit al cristianisme. 

No és l'únic sant que se l'ha cregut martiritzat a Badalona. Hi ha una altra llegenda, sense fonament, que explica que haver-hi un màrtir més aquí. Saps quin és el seu nom?

Respostes:

  1. Ramon
  2. Eudald
  3. Sergi

La resposta correcta és: c

94.9% respostes correctes

Per saber-ne més...

Confós amb un altre Sergi, mort a la Capadòcia (avui a Turquia), la llegenda va ser recollida per diversos autors antigament, entre ells Mn. Enrique Flórez, autor de la important España Sagrada al segle XIX. Hi relata que alguns recullen que un monjo anomenat Sergi va ser martiritzat a Badalona i després enterrat en el seu monestir.

Aquesta llegenda es va relacionar amb l'antic topònim Monasteriolo (Monistrol), és a dir un petit monestir, que es referia teòricament a una zona que hauria abastat part de Pomar i de Montgat i Tiana, així com amb la troballa d'una antiga necròpolis a Pomar.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot