El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Amb el nom de Pont del...

11 de maig 2016

Amb el nom de Pont del Petroli es denomina a Badalona l’antiga instal·lació per a la descàrrega de productes petrolífers a la platja. Sabríeu dir on anaven a parar aquests productes?

Respostes:

  1. Directament per xarxa a les gasolineres de la zona
  2. Als dipòsits de la CAMPSA
  3. Directament per xarxa a les indústries de la zona

La resposta correcta és: b

99.2% respostes correctes

Per saber-ne més...

El Pont del petroli es el nom amb el que els badalonins es refereixen al pantalà construït en els anys seixanta per CHL (antigament CAMPSA) per el traspàs d'hidrocarburs des de els vaixells cisterna cap els dipòsits a terra. Aquest pantalà avui dia ha passat a mans de l'Ajuntament de Badalona i s'ha convertit en tot un símbol de la nostra ciutat.

A més hi ha qui treballa per convertir-lo, també, en un punt de referència per a prendre mesures ambientals i biològiques. Mira-ho aquí,per exemple.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot