El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Crajes són dues artistes...

25 de maig 2013

Crajes són dues artistes plàstiques amb una important trajectòria. Les seves obres es veuen des de Filipines fins a Los Angeles. Al carrer Eduard Flò podem veure una de les seves obres inspirada en un mite, quin?

Respostes:

  1. Hermafrodita
  2. Ophèlia
  3. Les dones d’aigua

La resposta correcta és: b

79.5% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot