El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Un dels objectes més...

16 de maig 2013

Un dels objectes més destacats recuperats en les excavacions del Clos de la Torre a la ciutat de Baetulo mostra en una de les cares dos dofins amb les cues creuades, però què s’hi veu a l’altre costat?

Respostes:

  1. Un trident.
  2. Una màscara de teatre.
  3. El símbol de l’abundància.

La resposta correcta és: b

82.3% respostes correctes

Per saber-ne més...

Oscillum

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot