El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Com es diu la platja que hi...

7 de maig 2013

Com es diu la platja que hi ha entre la del Pont d’en Botifarreta i la de la Barca Maria?

Respostes:

  1. Platja de la Lejia
  2. Platja del Coco
  3. Platja del Cristall

La resposta correcta és: c

94.7% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot