El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Quina expressió figura en el...

26 de maig 2012

Quina expressió figura en el monòlit que hi ha a la ciutat, dedicat a Antoni Bori i Fontestà?

Respostes:

  1. Fill predilecte
  2. Fill de Badalona
  3. Fill estimat

La resposta correcta és: c

77.2% respostes correctes

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot