El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Hi ha una autora que ha...

15 de maig 2018

Hi ha una autora que ha escrit molt sobre els badius, tant els de Badalona com els que es poden trobar a altres indrets com el Maresme. Prenent l'estudi d'un altre autor, va proposar una classificació segons tipologies.

Segons aquest estudi, com s'anomena aquell badiu on l'espai es fon amb el carrer i que, a Badalona, trobem per exemple en les cases vuitcentistes del carrer d'en Pujol?

Respostes:

  1. Badiu domèstic
  2. Badiu d'horta
  3. Badiu de parcel·la

La resposta correcta és: b

86.5% respostes correctes

Per saber-ne més...

Montserrat Rectoret, en el seu llibre Badius, tot un món de portes endins, ens descriu que els badius d'horta són aquelles que fusionen el seu paisatge amb el del carrer. Així, per exemple, ens mostra fotografies de les cases vuitcentistes del carrer d'en Pujol, com la que aquí us adjuntem.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot