El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Badalona apareix a moltes...

21 de maig 2012

Badalona apareix a moltes novel·les, per exemple al llibre "El día de mañana" d'Ignacio Martínez de Pisón. El protagonista va viure, d'amagat, a una habitació de Badalona que era la casa de...

Respostes:

  1. La vidua d'un Guardia Civil.
  2. La filla d'un industrial.
  3. La casa de l'encarregat de l'escorxador.

La resposta correcta és: a

71.3% respostes correctes

Per saber-ne més...

Pàgina 243 del llibre "El día de mañana" d'Ignacio Martínez de Pisón.

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot