El Joc de Badalona

Accedir al joc

He oblidat la contrasenya

Sota quin pseudònim...

16 de maig 2012

Sota quin pseudònim justificava l'acció l'autor de la plantació d'un avet als jardinets de la Rambla?

Respostes:

  1. L'alliberador d'avets de Nadal
  2. Un que estima la natura
  3. Un que s'estima la Rambla

La resposta correcta és: b

88.3% respostes correctes

Per saber-ne més...

Un que estima la natura

← Pregunta anterior Pregunta següent →

Veure llistat de preguntes anteriors
El Burot